En sjelden art som opptrer i lysninger og skogkanter i juli etter at vertsbia, Andrena denticulata har begynt å fly. Kun funnet noen steder i Hedmark og Akershus.