Storjordbie er en meget vanlig art som finnes i ulike engtyper og tettbygde strøk i lavlandet, trolig i hele Norge. Den besøker ulike blomster. Hunnene overvintrer og kommer tilbake i mai. Begge kjønn er på vingene i august. Storjordbie kan forveksles med engjordbie Lasioglossum albipes.

Forvekslingsarter

Storjordbie kan forveksles med engjordbie Lasioglossum albipes.