Solsandbia er en svært sjelden art som flyr tidlig på våren. Den er kun kjent fra Stavern i Vestfold og Seljord i Telemark. Arten hekker i sandjord og besøker selje og vierarter som blomstrer om våren. En stor art som ligner mest på Andrena lapponica.

Forvekslingsarter