Bokmål
laks
parr, smolt, leksing, svidde, tert, pjakk, diddi, svele, grilse, namsblank, blege, småblank
Nynorsk
laks
parr, smolt, leksing, svidde, tert, pjakk, diddi, svele, grilse, namsblank, blege, småblank
Klassifisering
Risikovurdering År Kategori
Fremmedartsvurdering 2007 Høy risiko
Rodlistevurdering 2006 CR
Rodlistevurdering 2006 CR
Global rødliste 1996 LR/lc
Underordnede taksoner
SubType
Tags