• | Hallvard Elven

Sommerfuglene representerer en relativt stor orden innen insektene. I artsantall er det den fjerde største ordenen, med rundt 175 000 arter på verdensbasis og over 2 200 arter i Norge. Navnet Lepidoptera har gresk opprinnelse og betyr ”skjellvinger” (lepidos, skjell, og pteron, vinge). Skjel­lene er omdannede hår som dekker vingemembranen som takstein på et tak. De fleste sommerfugler har en sugesnabel som kveiles opp som en urfjær under hodet når den ikke benyttes. Dette er unikt for sommerfugler, men noen av de mest primitive gruppene (hos oss familien Micropterigidae) mangler snabelen. Disse har i stedet kjever som de bruker til å tygge pollen, og kalles derfor kjevemøll. Sommerfuglenes nærmeste slektninger er vårfluene, som har vinger dekket med hår, og som har larver som lever i ferskvann.

Sommerfugler Lepidoptera
| Leif Aarvik | Hallvard Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk entomologisk forening
Bokmål
sommerfugler
Nynorsk
sommarfuglar
Klassifisering
Vimeo video: Polyommatus amandus
Vimeo video: Vanessa atalanta
Vimeo video: Argynnis aglaja
Vimeo video: Autographa gamma
Vimeo video: Lycaena virgaureae
Vimeo video: Zygaena lonicerae
Vimeo video: Aglais urticae
Vimeo video: Cyaniris semiargus
Vimeo video: Thymelicus lineola
Vimeo video: Lycaena virgaureae 6
Underordnede taksoner
SubType
Tags