En meget vanlig art av maskebier. Den har en vid utbredelse i Sør-Norge  opp til Trøndelag . Den hekker gjerne i tørre plantestengler og finnes på mange ulike blomster. Blank art med kantlist på brystet.