Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 1
Limniske 0
Terrestriske 1
Marine 0
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.