Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 10
Limniske 1
Terrestriske 9
Marine 0
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.