Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 69
Limniske 4
Terrestriske 65
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 9
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.