Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T1-C-2 uttørkingseksponerte svært og temmelig kalkfattige berg, bergvegger og knauser
v, s+[UE·d|c]
T13-C-1 kalkfattig grov ur
v, s*[UE·d|c]