Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 8
Limniske 1
Terrestriske 7
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 12
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.