Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 419
Limniske 146
Terrestriske 230
Marine 43
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.