Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-13 intermediær kildepåvirket fjellhei
v, s+[KA·d|c]
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
v, s*[SV·d|e]
T7-C-12 kildepåvirket intermediært snøleie
v, s+[KA·d|c],s-[KI·b|a]
T7-C-13 kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie
v, s-[KA·g|h],s-[KI·b|a]
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
v, s-[KI·b|a]
V6-C-1 kalkfattig og intermediært moderat våtsnøleie
v
T3-C-1 kalkfattig leside
v, s-[UF·c|d]
V6-C-4 kalkrikt seint våtsnøleie
v, s+[KA∙g|f]
T3-C-4 intermediær leside
v, s+[UF·c|d], s+[KA·d|c]
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v, s-[KA·g|h],s+[UF·c|d]
Se fler