Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T1-C-7 lite uttørkingseksponerte temmelig til ekstremt kalkrike nakne berg
v, s+[KA·g|f]
T13-C-14 sterkt kalkrik fuktig grov ur
s+[KA·g|f]