Klassifisering
Fremmedartslista

Gjeldende kategori er ikke risikovurdert NR . Vurdert i 2023 for Fastlands-Norge med havområder.
Definisjonskategori Ikke fremmed.

Ikke risikovurdert Se vurdering i Fremmedartslista 2023
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.