Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
s-[KA·h|g]
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
t¤[KA·hi]
V6-C-2 kalkrikt moderat våtsnøleie
v, s+[KA∙g|f]
T15-C-2 kalkrik fosse-eng
s*[KA·f|e]
V6-C-4 kalkrikt seint våtsnøleie
v, s+[KA∙g|f]
V6-C-8 kalkrikt seint kildesnøleie
v, s+[KA∙g|f]
T16-C-6 kildepåvirket kalkrik rasmarkeng og -hei
s*[KA·f|e]
T18-C-3 åpen flomfastmark på kalkrik grus og stein
s*[KA·f|e]
T7-C-8 sterkt kalkrikt moderat snøleie
s-[KA·h|g]
V4-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike kilder
t*, s-[KA∙h|g]