Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-5 intermediær boreal lynghei
v, s-[KA·d|c]
T4-C-2 svak lågurtskog
v
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
v