Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-2 svak lågurtskog
s+[KAd|c]
T4-C-3 lågurtskog
v
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
v, s+[KA∙e|d]
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
v
T4-C-8 bærlyng-kalklågurtskog
v
T4-C-10 svak lyng-lågurtskog
s+[KA∙e|d]
T2-C-3 åpen intermediær grunnlendt lyngmark
s*[KA∙d|c]
T2-C-5 åpen svakt kalkrik grunnlendt lyngmark
s-[UF∙f|e]
T32-C-5 svakt kalkrik eng med mindre hevdpreg
v
T16-C-2 intermediær rasmarkeng og -hei
s+[KA·d|c]
2