Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-8 bærlyng-kalklågurtskog
s*[UF∙i|h]
T34-C-6 sterkt kalkrike kystlyngheier
s*[KA∙i|h]
T13-C-9 sterkt kalkrik grus- og sanddominert rasmark
T4-C-12 lyng-kalklågurtskog
v, s*[KA∙i|h],s+[UF·e|d]
T4-C-16 lav-kalklågurtskog
s*[KA∙i|h]
T16-C-4 sterkt kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·h|g]