Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V1-C-8 temmelig til ekstremt kalkrike myrkanter
s+[MF·d|e]
V1-C-9 saltpåvirket myrkant
v
V12-C-2 grøftet kalkrik jordvannsmyr
v, s+[MF·d|e]
V4-C-2 sterkt intermediære og litt kalkrike kilder
v
V4-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike kilder
v