Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-12 kildepåvirket intermediært snøleie
s+[KA·d|c]
T7-C-13 kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie
t¤[SV·ab],s-[KA·g|h]
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
V6-C-3 kalkfattig og intermediært seint våtsnøleie
v
V6-C-7 kalkfattig og intermediært seint kildesnøleie
t*
V6-C-8 kalkrikt seint kildesnøleie
t*