Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v
T31-C-13 intermediær kildepåvirket boreal frisk hei
v, s-[KI·b|a]
T31-C-14 kalkrik kildepåvirket boreal frisk hei
v, s-[KI·b|a]
T15-C-1 kalkfattig og intermediær fosse-eng
v, s-[KA·d|c]
T15-C-2 kalkrik fosse-eng
v, s-[KA·d|c]
T16-C-5 kildepåvirket intermediær rasmarkeng og -hei
s-[KI·b|a]
T16-C-6 kildepåvirket kalkrik rasmarkeng og -hei
s-[KI·b|a]
T3-C-13 intermediær kildepåvirket fjellhei
v, t¤[KA·de],s-[KI·b|a]