Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 40
Limniske 0
Terrestriske 40
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 5
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.