Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 44
Limniske 1
Terrestriske 43
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 6
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.