Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T8-C-1 fuglefjell-høgstaude-enger
v
T8-C-3 fugletopp
v
T16-C-3 svakt kalkrik rasmarkeng og -hei
s-[KA·f|e]
T16-C-4 sterkt kalkrik rasmarkeng og -hei
s-[KA·f|e]
T16-C-7 sterkt raspreget rasmarkeng og -hei
v