Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T1-C-1 lite tørkeutsatte svært og temmelig kalkfattige nakne berg
v
T1-C-3 lite uttørkingseksponerte litt kalkfattige og svakt intermediære nakne berg
v
T22-C-1 kalkfattig og intermediær fjellgrashei
v
T22-C-2 kalkfattig og intermediært grassnøleie
v