Artsdatabanken bruker åpne lisenser ved avtaler om dataleveranser, noe som sikrer rettighetene til både brukeren og leverandøren av materialet.

Skjestork Platalea leucorodia. Arter på nett tar i mot informasjon om både etablerte arter i Norge, arter som finnes i naboland, gjester og fremmede arter.

Artsdatabanken jobber under prinsippet om at data som er fremkommet gjennom tilskudd fra offentlige midler skal være fritt tilgjengelige for offentligheten gjennom åpne lisenser. Dette gjelder også foto og film. Lisens og referanse til fotograf, forfatter og eventuelt institusjon skal alltid oppgis ved all viderebruk. Å unnlate dette er brudd på åndsverksloven.

Et annet grunnleggende prinsipp er at dataprodusentene selv er eiere av sine data og forvalter dataene i Artsdatabankens løsning, og at dataeier gis god synlighet og kreditering.

Artsdatabankens rolle er å stille den tekniske infrastrukturen til rådighet for dataeier. Dette omfatter både dataproduksjons- og datalagrings-system (datahotell), formidling, i hovedsak via Artsdatabankens nettside, og distribusjon av data tilbake til dataeiere eller andre aktører.

Les mer om åpne lisenser

Åpne lisenser når du leverer materiale til Artsdatabanken

Vi bruker åpne lisenser ved avtaler om dataleveranser, noe som sikrer rettighetene til både brukeren og leverandøren av materialet.