Gullvepser Chrysididae Latreille, 1802

  • | Arnstein Staverløkk | Artsdatabanken

Gullveps, med sine skinnende og metalliske farger, er blant de vakreste insektene som finnes. De er utpregete solskinnsdyr og lever som spesialiserte snyltere på andre veps. Mangfoldet av gullveps i Norge er helt nylig kartlagt og det finnes i underkant av 40 arter hos oss.

Gullvepser Chrysididae Latreille, 1802
| Frode Ødegaard | Norsk institutt for naturforskning