Underarten er ikke egnet NA for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Matgraslauk Allium schoenoprasum subsp. schoenoprasum vurderes som fremmed (NA). Den er en innført grønnsakplante, men det ble antatt for en tidligere rødliste at den var etablert i norsk natur før år 1800. Den ble dermed vurdert som 'hjemlig' og som trygg. Under fremmedartprosjektet i 2018 ble det ikke funnet dokumentasjon for etablert forekomst i norsk natur før etter 1800. De tidligste opplysningene om forvillete planter er fra Oslo på tidlig 1800-tall. Planten skal dermed vurderes som fremmed.

Forklaring på kategori

Hvorfor er underarten ikke egnet NA?

Underarten er fremmed og vurdert som selvstendig reproduserende etter år 1800, eller underarten er fremmed og antas å kunne reprodusere selvstendig innen 50 år (dørstokkunderart).

Hvilke arter vurderes?

Vurderingsområde og underartens utbredelse

Gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Referanser

 • Gederaas, L., Moen, T.L., Skjelseth, S. & Larsen, L.-K. (red.) (2012). Fremmede arter i Norge - med svarteliste 2012. Artsdatabanken, Trondheim

Sitering

Solstad H, Elven R, Arnesen G, Eidesen PB, Gaarder G, Hegre H, Høitomt T, Mjelde M og Pedersen O (24.11.2021). Karplanter: Vurdering av matgrasløk Allium schoenoprasum subsp. schoenoprasum for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/26208