Allium schoenoprasum schoenoprasum 

matgrasløk

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er ikke vurdert