Arten er ikke vurdert NE for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær
  truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Arten var tidligere inkludert i samlenavnet Hapalopilus salmonicolor, som har vist seg å inkludere tre taksa: laksekjuke Erastia salmonicolor (=Hapalopilus priscus), oransjekjuke Hapalopilus aurantiacus, og karminkjuke H. ocraceolateritius. Laksekjuke er den sjeldneste av disse og foreløpig ikke sikkert dokumentert fra Norge. Det vurderes som sannsynlig at arten finnes i Norge, siden den er kjent fra både Sverige og Finland. Revisjon av herbariemateriale under navnet H. salmonicolor bør gjennomføres.

Forklaring på kategori

Hvorfor er arten ikke vurdert NE?

Arten er ikke forsøkt rødlistevurdert fordi det er uavklart om arten er etablert med en fast reproduserende populasjon i vurderingsområdet.

Hvilke arter vurderes?

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Referanser

 • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm

Sitering

Brandrud TE, Bendiksen E, Blaalid R, Hofton TH, Jordal JB, Nordén J, Nordén B og Wollan AK (24.11.2021). Sopper: Vurdering av laksekjuke Erastia salmonicolor for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/23027