Erastia salmonicolor  (Berk. & M.A. Curtis) Niemelä & Kinnunen

laksekjuke

Kategori - ikke vurdert NE

Behandlet av ekspertkomité for sopper

Arten er ikke vurdert
Det er uavklart om arten har "etablert reproduserende bestand" i Norge