Arten er ikke egnet NA for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Østmarkmus (Microtus levis) ble utilsiktet innført til Svalbard med høy til hester mellom 1920 og 1960. Dette er den eneste forekomsten av arten på norsk territorium. Som en fremmed art er den ikke aktuell for rødlistevurdering.

Nomenklaturen har vært omstridt. I de fleste sammenhenger de siste par tiårene har den vært omtalt som Microtus rossiaemeridionalis (for eksempel i 2006-utgaven av norsk rødliste for arter). I en ny internasjonal liste er den oppført som Microtus mystacinus (Burgin mfl. 2020).

Forklaring på kategori

Hvorfor er arten ikke egnet NA?

Arten er fremmed og vurdert som selvstendig reproduserende etter år 1800, eller arten er fremmed og antas å kunne reprodusere selvstendig innen 50 år (dørstokkart).

Hvilke arter vurderes?

Vurderingsområde og artens utbredelse

Gjelder for Svalbard, dvs. Spitsbergen og øyene omkring, samt Bjørnøya og Hopen inklusiv kyst innen 12 nautiske mil.

Referanser

 • Burgin, C. J., Wilson, D. E., Mittermeier, R. A., Rylands, A. B., Lacher, T. E. & Sechrest, W. (2020). Illustrated Checklist of the Mammals of the World. Volume 1: Monotremata to Rodentia. Lynx Edicions, Barcelona.

Sitering

Eldegard K, Syvertsen PO, Bjørge A, Kovacs K, Støen O-G og van der Kooij J (24.11.2021). Pattedyr: Vurdering av østmarkmus Microtus (Microtus) levis for Svalbard. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/12578