Microtus levis  Miller, 1908

østmarkmus

Kategori for Svalbard - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for pattedyr (Svalbard)

Arten er ikke vurdert - Informasjonen gjelder Svalbard
Arten har ikke "etablert reproduserende" bestand hos oss, og < 2 % av global bestand oppholder seg regelmessig i Norge