Bilde av en fisk

Norsk rødliste for arter 2021 er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.

1124 treff

1124 treff

filter_list Filter

Antall vurderinger per kategori

0
RE regionalt utdødd
10
CR kritisk truet
22
EN sterkt truet
42
VU sårbar
53
NT nær truet
0
DD datamangel
448
LC livskraftig
143
NA ikke egnet
406
NE ikke vurdert

En vurdering har kun én kategori. Totalantallet tilsvarer derfor antall vurderinger i utvalget, nemlig 1124.

Antall vurderinger per kriterium

45
A
32
B
19
C
65
D

Antall vurderinger i utvalget i kategoriene nær truet, sårbar, sterkt truet eller kritisk truet per utslagsgivende kriterium for kategori (A-D).

Antall vurderinger per habitattype

Arktisk
162
Fjell
206
Berg og ur
96
Skog
0
Ferskvann
39
Fjæresone
40
Flomsone
68
Snø og is
30
Kyst
105
Saltvann
44
Semi-naturlig mark
0
Sterkt endret mark
4
Våtmark
104

Antall vurderinger i utvalget i kategoriene nær truet, sårbar, sterkt truet eller kritisk truet per habitat. Flere habitattyper per vurdering er mulig.

Antall vurderinger per region

Østfold
0
Oslo og Akershus
0
Hedmark
0
Oppland
0
Buskerud
0
Vestfold
0
Telemark
0
Aust-Agder
0
Vest-Agder
0
Rogaland
0
Hordaland
0
Sogn og Fjordane
0
Møre og Romsdal
0
Trøndelag
0
Nordland
0
Troms
0
Finnmark
0
Svalbard
127
Jan Mayen
0
Nordsjøen
0
Norskehavet
0
Barentshavet sør
0
Barentshavet nord og Polhavet
19
Grønlandshavet
17

Antall vurderinger i utvalget i kategoriene nær truet, sårbar, sterkt truet eller kritisk truet per region eller havområde. Basert på kjent eller antatt forekomst.

Antall vurderinger per påvirkningsfaktor

Påvirkning på habitat
14
Påvirkning fra stedegne arter
63
Klimatiske endringer
56
Forurensing
10
Tilfeldig mortalitet
2
Menneskelig forstyrrelse
9
Påvirkning utenfor Norge
2
Ukjent
4
Høsting
1
Naturkatastrofer
2

Antall vurderinger i utvalget i kategoriene nær truet, sårbar, sterkt truet eller kritisk truet som påvirkes negativt.

Viser side 1 av 45

Sitering

Artsdatabanken (2021, 24. november). Norsk rødliste for arter 2021. https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021