Fremmedartslista viser hvilken økologisk risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge. Den er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.

Viser treff 126 - 125 av 0 Sorter etter:
Viser 126 til 125 av totalt 0 treff. Sorter etter:

filter_list Filter

  • Artens levedyktighet og evne til å ekspandere
  • Påvirkning på arter og naturtyper i Norge
  • Regioner med kjent, antatt eller forventet forekomst
    • Vannregioner
  • Artsnavn Populærnavn Kategori
  • Kombinasjonen av søk og filter gir ingen treff i Fremmedartslista for 2023.

Sitering

Artsdatabanken (2023, 11. august). Fremmede arter i Norge - med økologisk risiko 2023. http://www.artsdatabanken.no/lister/fremmedartslista/2023