Arbeidet med å vurdere økologisk risiko for 1314 fremmede arter er utført av 48 eksperter fordelt på ulike artsgrupper. Leder for hver ekspertgruppe står listet med uthevet skrift:

 

Ekspertgruppene har bestått av følgende medlemmer (leder for hver gruppe står med uthevet skrift):

 Ledere for hver gruppe er uthevet med fet skrift

Alger

 

Kjersti Sjøtun

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi

Vivian Husa

Havforskningsinstituttet

Jan Rueness

Universitetet i Oslo, Biologisk institutt

Sopper

 

Tor Erik Brandrud

Norsk institutt for naturforskning

Klaus Høiland

Universitetet i Oslo, Biologisk institutt

Halvor Solheim

Norsk institutt for skog og landskap

Leif Sundheim

Bioforsk

Moser

 

Kristian Hassel

NTNU Vitenskapsmuseet

Karplanter

 

Reidar Elven

Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum

Inger Greve Alsos (Svalbard)

Universitetet i Tromsø, Tromsø museum

Kristina Bjureke

Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum

Eli Fremstad

NTNU Vitenskapsmuseet

Hanne Hegre Grundt

FlowerPower

Marit Mjelde

Norsk institutt for vannforskning

Tor Myking

Norsk institutt for skog og landskap

Oddvar Pedersen

Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum

Per Anker Pedersen

Universitetet for miljø og biovitenskap, Institutt for plante- og miljøvitenskap

Marine invertebrater

 

Eivind Oug

Norsk institutt for vannforskning

Bjørn Gulliksen

Universitetet i Tromsø, Norges fiskerihøgskole

Anders Jelmert

Havforskningsinstituttet

Jan H. Sundet

Havforskningsinstituttet

Jon-Arne Sneli

7343 Vognill

Invertebrater på land og i ferskvann 

Frode Ødegaard (terrestrisk)

Norsk institutt for naturforskning

Kjell Magne Olsen (ferskvann)

BioFokus

Øivind Gammelmo

BioFokus

Lars Ove Hansen

Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum

Trond Hofsvang

Bioforsk

Ole J. Lønnve

BioFokus

Preben Ottesen

Folkehelseinstituttet

Ann Kristin Schartau

Norsk institutt for naturforskning

Arnstein Staverløkk

Norsk institutt for naturforskning

Geir Søli

Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum

Leif Aarvik

Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum

Rundormer, flatormer

Tor Atle Mo

Veterinærinstituttet

Bjørn Gjerde

Norges veterinærhøgskole

Christer Magnusson

Bioforsk

Fisker

 

Trygve Hesthagen (ferskvann)

Norsk institutt for naturforskning

Kjell Nedreaas (marint)

Havforskningsinstituttet

Åge Brabrand

Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum

Jakob Gjøsæter

Havforskningsinstituttet

Odd Terje Sandlund

Norsk institutt for naturforskning

Rupert Wienerroither

Havforskningsinstituttet

Amfibier, reptiler

 

Dag Dolmen

NTNU Vitenskapsmuseet

Fugler

 

John Atle Kålås

Norsk institutt for naturforskning

Jan Ove Gjershaug

Norsk institutt for naturforskning

Pattedyr

 

Jon E. Swenson

Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for naturforvaltning

Per Ole Syvertsen

Helgeland museum, Naturhistorisk avdeling

Øystein Wiig

Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum