Her kan du se forventet mengde av lav-, mose- og karplantearter i ulike naturtyper i skog på Østlandet.

Her finner du APIet til datasettet