Generelle spørsmål sendes til postmottak@artsdatabanken.no

Artsdatabanken har ikke kapasitet til å bistå med artsbestemmelser. Om du trenger hjelp med dette, se https://www.sabima.no/spor-en-ekspert/ for nyttige lenker.

 

Einar M. Hjorthol – direktør
 

Seksjon kart og risikovurderinger

Arild Lindgaard – leder

Øyvind Bonesrønning – Natur i Norge (NiN), Økologisk grunnkart

Snorre Henriksen – rødlister for arter og naturtyper

Olga Hilmo – fremmede arter

Knut Anders Hovstad – Artskart

Siri Hånes Langen – rødliste for arter, fremmede arter

Toril Loennechen Moen – Artsobservasjoner, artsnavn 

Ane Marlene Myhre  –  rødliste for arter, fremmede arter
 

Seksjon arter og naturtyper

Ingrid Ertshus Mathisen –  leder

Eveliina Kallioniemi  –  Egenskapsbank

Wouter Koch – Arter på nett, åpne data

Hauk Liebe – Artsprosjektet

Stine Svalheim Markussen – Artsprosjektet

Tiril Myhre Pedersen – Artsnavnebase

Anne Britt Storeng – Natur i Norge (NiN), kartleggingsveiledere  

Åslaug Viken –  Arter på nett
 

Seksjon IT

Stein Arild Hoem – leder  

Even Hauge Juberg

Dana Music  

Helene Engeness Mørk 

Svetlana Naumova

Bo Søndergaard Olesen

Arvid Pedersen

Bjørn Reppen

Helge Sandmark
 

Seksjon kommunikasjon

Tove Rimestad – nettmedarbeider

Åshild Stolsmo Viken – grafisk designer

Skjalg Woldstad – nettredaktør
 

Seksjon administrasjon

Nils Valland – leder

Else Johanne Svorkås – HR, administrasjon, økonomi

Kristin Yttervik – økonomi, administrasjon, HR