Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 37
Limniske 0
Terrestriske 0
Marine 37
Antatt antall uoppdagede arter 6
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder