Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 329
Limniske 73
Terrestriske 0
Marine 256
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.