Klassifisering
  • kromistar Chromista Caval.-Sm. Rike

  • Vitenskapelig navn
  • Chromista
  • Bokmål
   • det gule riket
   • gulbrune alger
   • kromister
  • Nynorsk
   • kromistar
   • det gule riket

 • Gå til navnetreet
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.