Beskrivelse
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
  • Chromista Rike

  • Vitenskapelig navn
  • Chromista
  • Bokmål
  • det gule riket
  • gulbrune alger
  • Nynorsk
  • det gule riket

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.