Beskrivelse
Kunnskapsstatus
  • 0 1 2 3 4 5
  • 0 1 2 3 4 5
  • 0 1 2 3 4 5
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
    • Chromista Rike

    • Vitenskapelig navn
    • Chromista
    • Bokmål
    • det gule riket
    • gulbrune alger
    • Nynorsk
    • det gule riket

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.