Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
s-[KA·f|e],s-[KI·b|a]
T8-C-1 fuglefjell-høgstaude-enger
v
T8-C-2 kildepåvirket fuglefjell-eng
v