Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 22
Limniske 0
Terrestriske 22
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 18
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.