Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
T20-C-2 kalkrik isinnfrysingsmark
s+[KA·f|e]
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
v, s-[KA·f|e]
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
v, s-[KA·f|e]
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
v
T31-C-11 sterkt kalkrik boreal lynghei
v
T22-C-3 kalkrik fjellgrashei
v, s+[KA·f|e]
T34-C-6 sterkt kalkrike kystlyngheier
s+[KA∙h|g]
V4-C-5 temmelig til ekstremt kalkrike torvmarkskilder
v
T14-C-2 kalkrik rabbe
v, s*[KA·f|e]
Se fler