Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Syrphus ribesii
Vimeo video: Syrphus ribesii
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Risikovurderinger

Gjeldende kategori: