Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-20 tørkeutsatt høgstaudeskog
v, s+[UF·e|d]
T32-C-2 kalkfattig eng med klart hevdpreg
v, s+[HI∙d|e]
T32-C-3 intermediær eng med mindre hevdpreg
v
T32-C-4 intermediær eng med klart hevdpreg
v, s+[HI∙d|e]
T32-C-12 kalkfattig tørreng med klart hevdpreg
v, s+[HI∙d|e]