Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-1 blåbærskog
v
T4-C-5 bærlyngskog
v
V2-C-1 kalkfattige og svakt intermediære myr- og sumpskogsmarker
v, s*[KA·d|e]
V12-C-1 grøftet kalkfattig jordvannsmyr
v, s*[KA·d|e]