Lyngtorvmose.

Denne arten trives i fuktig lyngmark i hei og skog. De hvelvede, skitten-rødbrune hodene har et buskete preg på grunn av de mange greinene på skuddet.

Lyngtorvmose Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Warnst.
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.