Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
s-[KA·g|h]
V6-C-2 kalkrikt moderat våtsnøleie
s*[KA∙g|f]
V6-C-4 kalkrikt seint våtsnøleie
s*[KA∙g|f]
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
s-[KA·f|e]